بستن پیش نمایش

تولید 10 هزار مگاوات برق تجدیدپذیر با جدیت پیگیری می‌شود