بستن پیش نمایش

احداث ۱۰ هزار مگاوات برق اتمی در سال آینده