بستن پیش نمایش

سهم نیروگاه‌های تجدیدپذیر کشور در تولید برق به ۹۸۳ مگاوات رسید